Dreiing All type dreiing Ø 3mm-750mm Flerspindel, flere axe, langdreiing

Fresing flere axet-bedfres-rundbord

Stanseverktøy-bøyeverktøy formverktøy

Komplette løsninger med varmebehandling, bearbeiding og testing/montering

Rørbøying for alle typer rør, runde, firkant og rektangulære, Stort sortiment av bøyeverktøy for forskjellige radier

All type sveising Mig-Mag-Tig Alle typer materialer

Meknett sine samarbeidspartnere har gode rutiner og sertifikater på kvalitet. Etablerte rutiner med målemaskiner/målerapporter og dokumentasjon
Allmenne iSO sertifikater SPC sertifikat for Bil og forsvars industrien

Meknett AS
Fakkelgården
2624 Lillehammer
hans-arne@meknett.no
Mobil: 92 21 78 64

© Meknett AS All Rights Reserved.