Sommerferie

Meknett ønsker alle kunder og leverandører en super sommer og takker for tillit i et spesielt halv år. Vi høres i August

Vi har sommerferie uke 28 - 31. Mail vil bli lest kun sporadisk i denne perioden.
We have summer vacation week 28 - 31. Mail will be read only occasionally during this period.

GA Meknett AS
Fakkelgården
2624 Lillehammer
post@ga-meknett.no

© GA Meknett AS All Rights Reserved.