Sommerferie

Meknett ønsker alle kunder og leverandører en super sommer og takker for tillit i et spesielt halv år. Vi høres i August

Vi har sommerferie uke 28 - 31. Mail vil bli lest kun sporadisk i denne perioden.
We have summer vacation week 28 - 31. Mail will be read only occasionally during this period.

Meknett AS
Fakkelgården
2624 Lillehammer
hans-arne@meknett.no
Mobil: 92 21 78 64

© Meknett AS All Rights Reserved.