Ny mann i Meknett

Vi ønsker Oddbjørn Løken velkommen i team Meknett
Oddbjørn kommer fra innkjøp/logistikk hos Etac og har en bred bakgrunn innen mekanisk industri.
Med den vekst Meknett har nå så vil Oddbjørn styrke Meknett både på salg og innkjøpssiden.
Oddbjørn vil ha base på Lillehammer men arbeide proaktivt ute hos kunder

Meknett AS
Fakkelgården
2624 Lillehammer
hans-arne@meknett.no
Mobil: 92 21 78 64

© Meknett AS All Rights Reserved.