grey_stripe

Slik går no dagan!!

Meknett as har fått en fantastisk start på 2014, allerede i januar ser vi gode konturer av den jobben som ble lagt ned iht både kunder og leverandører høsten 2013

Innen offshore er vi med på prosjekter både til Nordsjøen og felt i Norskehavet. Mye av dette går inn i en hektisk sluttfase men samtidig er det veldig mye vedlikehold på ferdigstilte prosjekter. Så her er det bare og "ta for seg" Og enda er ikke giant feltet "Johan Sverdrup" satt igang i nordsjøen. Her blir det klondyke. Og Meknett as sitt nettverk henger godt med. Både sveiseprosedyrer, material sertifikater, Achilles godkjenninger, ISO godkjenninger og ikke minst kunnskap om NORSOK dokumentasjon er godt implementert hos flere produsenter. Meknett as ønsker om mulig flere case for og trigge våre partnere

Oppdrettsnæringen er en annen fantastisk mulighet. Vi må huske at fisk er en veldig stor eksport artikkel for Norge og en ting er sikkert. Mat må vi ha!!  Innen oppdrettsnæringen er det mange spennende oppdrag, det er produksjon av mærer, utstyr for vask av mærer, medesink behandling av fisk, f.eks laselus, fortøyningsutstyr samt mye mere. Meknett as har godt fotfeste innen flere sentraløe aktører og vil jobbe med og nå frem til enda flere. Alle kategorier mekaniske tjenester er her etterspurt.

Begge ovenforliggende bransjer trenger båter/skip. Det er stor aktivitet innen både verft og ikke minst skipsutstyr produsenter. Og med økt tempo innen olje, det samme innen fisk samt at IMO pålegger fraktskip og rense ballastvann så blir det veldig mye utstyr som skal produseres. Og ja, Meknett as er også hjertlig til stede her

Sammen med andre trofaste kunder gir dette en veldig travel men samtidig morsom hverdag for meknett. Og med tre av Norges???? beste innen dette med formidling så skal både kunde og leverandør føle seg trygge sammen med Meknett as

Og, om noen ønsker info så er det veldig mulig og ta kontakt med en av oss i Meknett as. Hjertelig velkommen!!!